Tiêu đề
Hình
Nội dung
37696
Trong tất cả những loại bệnh dị ứng trên thế giới, aquagenic urticaria - bệnh dị ứng với nước - có lẽ là một trong những bệnh lạ nhất thế giới.
Khi mắc bệnh, người bệnh phát ban sau khi tiếp xúc với nước ở bất kỳ nhiệt độ nào. Thế giới chỉ có khoảng 30 đến 40 người được chẩn đoán bị bệnh này.
Đang xử lý...