ĐẠI HỘI ĐÔNG Y GÒ VẤP NHIỆM KỲ VII
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH QUẬN GÒ VẤP
NHIỆM KỲ VII (2017 – 2022)
1.-LY. Huỳnh Văn Minh Chủ Tịch Hội
2.-LY.Dương Phú Cường Phó Chủ Tịch Hội
3.-LY.Nguyễn Tấn Xuân Phó Chủ Tịch Hội
4.-LY.Trương Văn Luận Ủy Viên BCH (Thủ Quỹ)
5.-LY.Huỳnh Thị Kim Hoa Ủy Viên BCH (Thư Ký)
6.-LY.Nguyễn Sơn  Ủy Viên BCH (Kiểm Tra)
7.-LY.Nguyễn Văn Truyền Ủy Viên BCH (P Ban Giảng Huấn)
8.-LY.Phạm Ngọc Khánh Ủy Viên BCH(Từ Thiện)
9.-LY.Nguyễn Văn Minh Ủy Viên BCH (Truyền Thông)
10.-LY.Nguyễn Đức Lợi Ủy Viên BCH (Truyền Thông

 
CHỦ TỊCH ĐOÀN


BÁC SĨ HUỲNH NGUYỄN LỘC (VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÔNG Y TPHCM)
CHỤP HÌNH KỲ NIỆM CÙNG BAN CHẤP HÀNH QUẬN GÒ VẤP


BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐÔNG Y QUẬN GÒ VẤP NHIỆM KỲ VII 2017 - 2022


Lượt xem: 828
Đang xử lý...