ĐÊM TỪ THIỆN QUẬN 5 2017
ĐÊM TỪ THIỆN HỘI ĐÔNG Y QUẬN 5
LƯƠNG Y MUSA HANIPHA
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐÔNG Y QUẬN 5
Đọc diễn văn khai mạc đêm hội từ thiện

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐÔNG Y QUẬN 5

BÁC SĨ TRẦN HỮU VINH
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ YHCT SỞ Y TẾ TPHCM CHỤP HÌNH LƯU NIỆMDƯỢC SĨ HÀ VĂN HÙNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÔNG Y TPHCM
CHỤP HÌNH KỶ NIỆM NHÀ TÀI TRỢ

BÁC SĨ TRẦN HỮU VINH
TRƯỞNG PHÒNG YHCT SỞ Y TẾ
CHỤP HÌNH KỶ NIỆM CÙNG NHÀ TÀI TRỢ HỘI ĐÔNG Y QUẬN 5

LƯƠNG Y TRẦN NAM HOÀN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CHÂM CỨU TPHCM
CHỤP HÌNH KỶ NIỆM CÙNG NHÀ TÀI TRỢ HỘI ĐÔNG Y QUẬN 5

Từ khóa tìm kiếm: ĐÊM TỪ THIỆN
Lượt xem: 842
Đang xử lý...