THỐNG KÊ VÀ CẬP NHẬT
Kính gửi các Quận, Huyện Hội,
Để phục vụ cho công tác quản lý, rà soát, cập nhật thông tin, lưu trữ dữ liệu. Ban thường vụ Hội Đông Y TP. Hồ Chí Minh đề nghị các Quận, Huyện Hội thống kê và cập nhật danh sách Hội viên theo mẫu trong file đính kèm.
Trân trọng./.

Mẫu 01-HĐY
DANH SÁCH TRÍCH NGANG HỘI VIÊN HỘI ĐÔNG Y

Quận, Huyện Hội :………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………...

STT Họ Và Tên nam nữ chức danh
trình độ
chuyên môn
địa chỉ thường trú địa chỉ hành nghề ghi chú
               
               
               
               
               
               
               
               
               


Mẫu 02-HĐY

THỐNG KÊ DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI ĐÔNG Y

Quận, Huyện Hội :………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………...

STT Trình Độ Chuyên Môn số lượng ghi chú
1  Bác sĩ    
2 Lương Y    
3 Lương Dược    
4 Y sỹ YHCT    
5 Điều Dưỡng    
6 Kỹ Thuật Viên    
       
       
  TỔNG CỘNG    

  
Từ khóa tìm kiếm: THỐNG KÊ và CẬP NHẬT
Lượt xem: 1.754
Bài viết liên quan
Đang xử lý...