TIM ĐAU
TIM ĐAU
(Trích trong ‘Châm Cứu Bách Bệnh Thực Dụng Nghiệm Phương’ của Thẩm Tá Đình – Trung Quốc).

Bà Dương Ảo, 64 tuổi, ngụ tại Tứ Xuyên. Phía dưới vùng tim đau đã 20 năm. Lúc đầu 1 năm phát mấy lần, dần dần càng nặng, gần đây lại nặng hơn, phải dùng Nha phiến mới bớt, bây giờ, mỗi ngày tại vùng trung quản đầy đau không hết. Khi đau, tim đập mạnh. Châm tả huyệt Trung quản, Chương môn.

Kết quả: khi châm huyệt Trung quản, tả 2  lần thì cơn đau chạy xuống dưới, xoay kim qua bên trái, đẩy kim vào thì cơn đau lại chạy lên trên, xoay kim thêm thì cơn lại chạy xuống dưới, xoay kim đẩy nữa thì cơn đau chạy vào giữa, không hết. Lại vê kim tiếp 3 lần nữa cũng vẫn còn đau tuy ít nhưng không dứt hẳn. Sau đó châm huyệt Chương môn khi châm vào thì tim đập nhanh, chỗ trung quản lại đau nhiều hơn, tiếp tục xoay tả 3 lần nữa thì hết đau, bệnh nhẹ đi.

Giải thích: Chứng này thuộc chứng Tâm khí thống, nhưng thực ra là phía trên dạ dầy đau. Vị thuộc thổ, Can thuộc mộc, vì Can thịnh nên khắc Vị thổ, lại đau ở vùng trung quản là cửa ngõ của Vị, vì vậy dùng huyệt Trung quản để trị, trừ được hỏa, giảm được đau ở Vị khẩu. Lúc bắt đầu châm huyệt Trung quản, đau nhiều tuy có giảm nhưng không hết hẳn. Sau đó châm huyệt của Can là Chương môn, khi châm vào thì tim lại đập mạnh, vùng vị quản cũng đau nhiều, đó là do Can mộc sinh Tâm hỏa và Can mộc khắc Tỳ thổ, cho nên sau khi tả huyệt Chương môn thì tim hết đập mạnh, Vị thổ không bị khắc nữa nên hết đau, bệnh nhẹ.
Từ khóa tìm kiếm: TIM ĐAU
Lượt xem: 1.224
Bài viết liên quan
Đang xử lý...