KHAI GIẢNG LỚP MỚI
THÔNG BÁO
HỘI ĐÔNG Y CHÂM CỨU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mở các lớp


stt Tên lớp khai giảng số buổi học phí thứ giờ học
1 Lý Luận cơ bản 01/08/2016 10 1.100.000 2,4,6 14h-16h
2 nhĩ châm cơ bản 09/07/2016 10 2.500.000 7 08h-11h
3 Xoa Bóp 19/07/2016 10 2.500.000 3,5 14h-16h
4 Mạch Lý Khóa 2 20/07/2016 10 2.500.000 3,5 08h-11h
5 Phương thang 01/08/2016 10 2.500.000 2,5 08h-11h
6 Nắn Chỉnh khóa 4 05/08/2016 10 2.500.000 6,CN 08h-11h
7 Thực Hành Nắn chỉnh K1 01/07/2016 10 2.500.000 4,6,CN 08h-11h

Chú Ý: Mỗi lớp chỉ nhận 30 học viên nên vui lòng đăng ký sớm, nếu học viên đăng ký trễ thì sẽ chuyển qua khóa tiếp theo
Xin cảm ơn
liuên hệ văn phòng Hội Đông Y 38.444.934

Lượt xem: 2.683
Đang xử lý...