TỔNG KẾT HỘI ĐÔNG Y QUẬN BÌNH THẠNH
HỘI ĐÔNG Y QUẬN BÌNH THẠNH
Tổng số Hội viên 166
Hội viên tổ chức 95 hội viên
Hội viên cá nhân: 71 hội viên dự bị

1.- Lương Y Võ Văn Tịch  Chủ Tịch Hội
2.- Lương Y Lê Thị Hồng Phúc  Phó Chủ Tịch
3.- Lương Y Lý Ngọc Anh   Phó Chủ Tịch
4.- Lương Y Phạm Tiến Dũng UVBCH
5.-Lương Y Nguyễn Thị Anh  UVBCH
6.- Lương Y Nguyễn Thị Kim Lan UVBCH
7.- Lương Dược Nguyễn Thị Thu UVBCH
8.-Lương Dược Huỳnh Trọng Quang UVBCH
9.-Y Sỹ Võ Trần Huỳnh  UVBCH
 Lượt xem: 1.571
Đang xử lý...