TỔNG KẾT HỘI ĐÔNG Y QUẬN THỦ ĐỨC NĂM 2018
LƯƠNG Y TRẦN NAM HOÀN 
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CHÂM CỨU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LƯƠNG Y NGUYỄN THÀNH TÂM
CHỦ TỊCH HỘI ĐÔNG Y QUẬN THỦ ĐỨC
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐÔNG Y QUẬN THỦ ĐỨC
PHÓ BAN DÂN VẬN QUẬN THỦ ĐỨC
GIÁM ĐỐC CÔNG Y TNHH THIÊN MA HÀN QUỐC
LƯƠNG Y MUSA HANIPHA
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐÔNG Y QUẬN 5
TẶNG QUÀ CHÚC MỪNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
DƯỢC SĨ NGUYỄN THỊ ÁI LIÊN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐÔNG Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRAO GIẤY KHEN THÀNH PHỐ CHO HỘI VIÊN
LƯƠNG Y TRẦN NAM HOÀN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CHÂM CỨU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRAO GIẤY KHEN HỘI VIÊN QUẬN THỦ ĐỨC
PHÓ BAN DÂN VẬN QUẬN THỦ ĐỨC TRAO GIẤY KHEN

Lượt xem: 656
Đang xử lý...